Nezapomínejme na učitelky v mateřských školách

(dodané školské téma) S uzavřením Česka, kvůli karanténním opatřením se mnoho lidí najednou ocitlo odstřiženo od práce, mnoho z nich také od příjmů. Profesí, které museli zůstat v zápřahu je více, vedle lékárnic, lékařů, prodavačů v supermarketech a řidičů mhd se ale často zapomíná na učitelky mateřských škol. Během korona krize často procházely velkým nátlakem. … Read More Nezapomínejme na učitelky v mateřských školách

Mění nová média staré kodexy?

Českou žurnalistiku aktuálně rozvířila nová kauza, která ač byla svým významem dost banální prozradila o mediálním stavu a především jeho aktérech, mnohé. Do tuzemského rybníčku vstoupil nový a napjatě očekávaný hráč – CNN Prima News. Všichni nedočkavě vyčkávali, co z velké mezinárodní spolupráce vyleze a tip na to, jakou práci bude nové médium odvádět, měl… Read More Mění nová média staré kodexy?

Jak správná média vládnou světu

Úroveň českých médií a práce novinářů, již tradičně ožehavé téma, neboť dle přijímaného narativu je zdejší společnost rozdělena na část liberální a na část „zemanovskou“, někdy také nazývanou „druhým Českem“. Často opakované tvrzení, že bod zlomu nastal v době před první přímou volbou prezidenta, kdy média hlavního proudu bezvýhradně podporovala Karla Schwarzenberga, a tudíž se zcela… Read More Jak správná média vládnou světu

Seznam zprávy – Parlamentní listy pro intelektuály

Už nějakou dobu je veřejným tajemstvím české mediální scény fakt, že jednotlivá média čím dál více opouštějí po roce 1989 prosazovaný narativ objektivní novinařiny ve prospěch nazírání na svět prizmatem vlastního ideologického směřování či rovnou politických názorů. Nahrává tomu stále markantnější oligarchizace českých médií, která nás dostala do stavu, kdy čtyři miliardáři – z nichž… Read More Seznam zprávy – Parlamentní listy pro intelektuály

Nadřazenost novinařině nesluší

Každý novinář začíná svou kariéru plný snů a ideálů a skoro každý nakonec skončí zklamaný zbytečností úsilí, které na svou práci vynaložil. Žurnalistika není obor, kde můžete zbohatnout, ani obor, který vám přinese celospolečenské renomé. Novinařina je řehole. Veřejně publikujete své názory, které jsou spíše kritizovány, než chváleny a při jakémkoli přešlapu jste přímo na… Read More Nadřazenost novinařině nesluší

Milion šest důvodů, proč nebýt novinářem

„Novinář? Ta se snad zbláznil!“ spráskne ruce nejeden rodič, když vyslechne z úst své ratolesti odvážný plán stát se profesionálním žurnalistou. Vzápětí se student bažící po budoucnosti investigativního reportéra, moderátora večerních zpráv nebo filmového kritika uslyší podobné poznámky ze všech stran. Žurnalistika? To je ta škola, kde má diplom hodnotu použitého toaletního papíru? Prej tam mají… Read More Milion šest důvodů, proč nebýt novinářem

Výuka mladých novinářů: gympl & Marx

Jak vyučovat novinařinu – to je otázka, na kterou nalézají akademici, novináři z praxe i studenti žurnalistiky rozdílné odpovědi. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se vede dlouhodobý spor o to, zda by měla být výuka žurnalistiky koncipována spíše jako teoretický akademický obor, nebo jako příprava na tvrdou redakční práci prostřednictvím častého a intenzivního psaní.… Read More Výuka mladých novinářů: gympl & Marx

Žurnalistika jako pětiletý kurz s titulem a poukazem do médií. Pěkné, ale na vysokou málo

Obor Žurnalistiky na Fakultě sociálních věd každoročně nabírá desítky nových posluchačů. Jejich motivace pro studium se zprvu víceméně shodují s tím, že je novinařina zajímá a chtějí se ji naučit. Stejně tak se u většiny po čase dostaví větší či menší zklamání když zjistí, že vystudování tohoto oboru z nich novináře neudělá a znalosti ze… Read More Žurnalistika jako pětiletý kurz s titulem a poukazem do médií. Pěkné, ale na vysokou málo