Železný se omluvil, sám se omluvy nedočká. Městská policie pochybení odmítá

Minulý týden se na facebookovém profilu Městské policie Praha objevilo video s názvem Konverzační etuda. Tak jako v případě jiných záběrů pořízených strážníky se jednalo o záznam situace, kdy je s náhodným občanem projednáváno přestupkové jednání, v tomto případě v oblasti dopravy. Ve své podstatě není na videu nic neobvyklého. Strážníci se snaží pokutovat muže, který měl v centru Prahy zastavit na přechodu. Ten odmítá, že by se přestupku dopustil a tvrdí, že se zasahující strážníci chovají arogantně. Za normálních okolností by takovému videozáznamu nikdo nevěnoval pozornost, mužem podezřelým z přestupku ale není nikdo jiný než moderátor Událostí České televize Jakub Železný.

Podobná videa s „přestupci” zveřejňuje městská policie pravidelně. Patrně se má jednat o způsob prevence. Mnohdy je jejich obsah ale spíše humorný. Strážníci se totiž ne zřídkakdy pouštějí do diskuzí s neukázněnými řidiči, opilci a výtržníky. Na videozáznamu Jakuba Železného je nejzajímavější to, že nepůsobí opile, nepáchá výtržnosti a ke své řidičské neukázněnosti se hned v úvodu videa přiznává. Zároveň strážníkovi vytýká jeho arogantní chování. ,,Já jsem řekl, že jsem udělal chybu, mně vadilo vaše chování,” říká Železný strážníkovi. Ten mu nervózním hlasem odpovídá: „já nepudu nikam támhle za vámi, aby mě tam kvůli vám přejelo auto, že vy neumíte parkovat…”. Následuje dovětek o velikosti zaparkovaného auta, které brání chodcům ve výhledu a otázka, jestli se Železný potřeboval podívat do telefonu tak naléhavě, že nemohl zaparkovat o kus dál.

Co může na první pohled působit jako banální situace má ve skutečnosti k banalitě daleko. Strážník, kterého záhy podpoří kolega se ani v nejmenším nesnaží situaci neeskalovat. Znatelně rozrušený Železný, který se rozhodne s policisty smlouvat o poskytnutí podpisu si vyslechne „pokud jste ten, kdo si myslím, že jste, chovejte se trošku, jó”. Tato věta jindy vyrovnaně působícího moderátora rozčílí ještě více. Ani tentokrát se ale nechová nijak nebezpečně. Přesto si jeden ze strážců zákona neodpustí komentář, že by mělo dojít k testu na drogy, čemuž se sám pro sebe neváhá krátce zasmát. Železný trvá na přivolání kontrolního orgánu a po příjezdu velitele směny Městské policie mu oznamuje, že na něj jeho kolega křičel, na což strážník reaguje tím, že je to pouze „subjektivní pocit pána”.

Poté, co se video dostalo na veřejnost a potvrdilo se, že je jeho hlavním aktérem Jakub Železný, moderátor musel čelit kritice ze všech myslitelných stran. O incidentu psala seriózní a bulvární média, neuniklo ani pozornosti známých internetových portálů, které se věnují motorismu. Jakub Železný na celou věc reagoval omluvou na jeho twitterovém účtu, kde se hájil tím, že k incidentu došlo v okamžiku, kdy ho zastihly závažné rodinné okolnosti. Dnes ale Seznam Zprávy uvedly, že primátor Bohuslav Svoboda vyzval ředitele městských strážníků, aby se omluvili za to, že video zveřejnili. „Dnes ráno jsem toto stanovisko sdělil řediteli Eduardu Šusterovi,“ řekl Svoboda a dodal, že na postupu strážníka neshledává nic neprofesionálního.

Ředitel pražských strážníků Šuster se ale omlouvat nehodlá. Tvrdí, že by se omluva stala precedentem pro další videa ze zásahů městské policie. „Pokud by tento postup měl být označen jako nesprávný, tak se do budoucna dostaneme do situace, kdy bude nutné posuzovat, zda daná osoba tím, že je veřejně známá, bude ‚požívat‘ vyšší ochrany nebo respektive zvláštního zacházení než osoba, která veřejně známá není,“ přibližuje Šuster. Zároveň vysvětluje, že v současnosti platí opačný postup, tedy že veřejně známé osobnosti pobývají oproti „běžným občanům” nižší ochrany a dodává, že k omluvě přistoupí pouze v případě, že Úřad pro ochranu osobních údajů označí zveřejnění videa za zásah do osobnostních práv a nález bude potvrzen prostřednictvím „správního soudnictví”.

Pokud chce Šuster arogancí dokázat, že se jeho podřízený při zásahu nechoval arogantně, zajisté existují i lepší způsoby. Na jednu stranu je třeba respektovat zákon a všechny kdo jej vymáhají, na druhé straně ale musí mít lidé kromě povinností také práva, třeba ty na ochranu osobnosti. městská policie při zveřejnění videa věděla, že zveřejňuje osobu veřejně známou a strážníkům muselo být jasné, že existuje vysoká pravděpodobnost, že totožnost muže na záznamu nezůstane „anonymizována”. Proč se video rozhodli zveřejnit? Dost možná aby městská policie ukázala, že nikdo nestojí nad zákonem.

Namísto toho se ale strážníkům podařilo potvrdit jenom to, co se o obecní policii často říká. Strážníci na videu se snažili Železného vyprovokovat, dehonestovat a dovést k jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu více přestupků. V tomto případě se Jakubu Železnému opravdu nedostalo žádného „zvláštního zacházení”. Zdokumentované zásahy městské policie, které začínají „banalitami” se totiž díky chování strážníků velice často promění v závažné přestupkové jednání, popřípadě trestný čin. Železný se opakovaně doznal k přestupku, uvedl, že je ochoten zaplatit pokutu mimo blokové řízení a dbal pokynů a výzev strážníka. Přesto video končí tím, že je moderátorovi oznámeno, že jej městská policie ohlašuje správnímu orgánu pro podezření z neuposlechnutí výzvy, načež se při odjezdu z místa zapomene připoutat a strážník mu posměšně oznamuje, že spáchal další přestupek „za body”.

Zveřejnění záznamů z projednávání přestupku může sloužit jako prevence. Dopravní přestupky by nikdo páchat neměl. Společenská nebezpečnost byla v tomto případě nulová. Stejně se strážníci k Železnému chovali, jako kdyby se dopustil něčeho mnohem závažnějšího a s chutí mu dávali najevo, že je vůči nim po dobu projednávání přestupku v pozici, do které se zajisté dostává jen málokdy, podřízené. Jestli se ředitel pražských strážníků Šuster domnívá, že bylo chování jeho podřízených vzorné, můžeme jen doufat, že kontrolní orgány zaujmou odlišné stanovisko. Snad se díky medializaci incidentu, který Železného nepochybně poškodil, konečně začne řešit to, že si obecní policie v Česku mnohdy přisvojuje pravomoci, které jí nenáleží.  (Jan Jeřábek)